Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

13:23
4640 f498 500
Reposted fromroxanne roxanne viakasiarzyna kasiarzyna

June 27 2015

20:51
20:43
20:42

June 22 2015

20:34
3790 cfbd 500
Ja kojarzę jak kiedyś po mistrzowsku dojechał tulczyńskiego rolnika, który nie chciał mu sprzedać swojej ziemi, bo niby jego z dziada pradziada i chce tam po wiek wieków gospodarzyć. W swoim misternym planie doniósł na niego do organów administracji państwowej, że ten nielegalnie wyciął drzewa na swoim polu co było zresztą zgodne z prawdą. Dopieprzyli mu taką grzywnę, że się chłopina nie pozbierał. W efekcie ziemia i chałupa trafiła na licytacje komorniczą, całą wieś pod przewodnictwem księdza proboszcza Antoniego zbierała hajsiwo, co by się zgadzało i ziemi chłopu nieodebrali. Nikt nie domyślał się, że to robota Tracza Janusza, który przebił ofertę wszystkich, zdobył co chciał, a w chałupie celem ostatecznego upodlenia niepokornego rolnika otworzył burdel o wdzięcznej nazwie "Ojcowizna". Tak właśnie wgniatał w podłoże swoich wrogów Tracz Janusz, najczarniejszy z czarnych charakterów polskich seriali. Niejaki Waldemar Jaroszy to mu może buty czyścić.
Reposted fromBulterier Bulterier viaswinkaszynka swinkaszynka
20:19
0688 e52e
Reposted fromLittleJack LittleJack viamahsheed mahsheed
20:14
7916 0be3 500
20:04
Pomnik Marszałka Piłsudskiego Lublin Noc Kultury 2015
Reposted frombatmanck batmanck viadepresja depresja

June 17 2015

09:27

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaRozaa Rozaa
09:25
4662 d3ef
Reposted fromkreatura kreatura

June 16 2015

21:51
6249 2a04
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaRozaa Rozaa

June 11 2015

20:44
5819 f3b1
20:39
I was biting my tongue
I was trying to hide
I'll forget what I've done
I will be redefined

Reposted fromglupiages glupiages viacytaty cytaty
20:38
1892 c0ea 500
Reposted frombackground background viafabuleux fabuleux

June 09 2015

19:02
10:26
0129 6a9c 500

ladycrappo:

Spring is gonna get here eventually. Inspired by the fabric on this dress. I’m really not very good at getting polka dots to come out round and evenly sized, but I think I’ve figured out a good way to hide that: paint something on top of ‘em.

10:25
0973 0127 500
no troszkę.
10:24


"The Harry Potter books are so magical so mysterious and so adventurous. Basically these books are on the border of childhood. Therefore my goal was to redesign them with such illustrations that able to show this extraordinary atmosphere of the books. I started to experiment with interactive illustrations what not distract attention from the plot, but add to the story" - Kinsco Nagy
10:12

Zawsze pragnęłam znalezienia kogoś, kto będzie ze mną, bez względu na to, jak trudno jest ze mną być. Zawsze.


— a jest bardzo trudno.
Reposted fromchockolatehopee chockolatehopee viaRozaa Rozaa
10:08
I check my phone way too much for someone who doesn’t have a lot of people to talk to. -g
Reposted fromdiebitchdie diebitchdie viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl