Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2017

20:52
3745 65c1
Reposted fromkarahippie karahippie viafabuleux fabuleux
20:48

February 28 2017

14:53
Reposted frommikkelsen mikkelsen viaalcohoolic alcohoolic

February 27 2017

17:17

February 22 2017

11:52
Doskonali faceci nie istnieją , ale zawsze znajdzie się jeden , który pomimo kilku wad - jest doskonały dla Ciebie .
— true
Reposted fromwherethehellareyou wherethehellareyou viaRozaa Rozaa

February 19 2017

21:32
4568 025d
21:31
4696 1386
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viacytaty cytaty

February 17 2017

22:30
8540 9973 500

February 14 2017

20:11
1778 814f
Reposted fromdingens dingens viaalcohoolic alcohoolic

July 09 2015

20:04
Może moja miłość właśnie na tym polegała? Na zwykłej codzienności z Tobą, na cieszeniu się, z każdej spędzonej wolnej chwili w Twoim towarzystwie? Na każdym uśmiechu skierowanym w Twoją stronę. Na wszystkim i niczym. Prostota dnia w twoim towarzystwie przynosiła mi więcej szczęścia, niż niejedna przygoda, którą mogłabym przeżyć.
— Z głębi siebie, 08.07.2015. Koniec
Reposted fromemptyspacess emptyspacess viacytaty cytaty
19:00
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaRozaa Rozaa

July 04 2015

21:23
2366 267c 500
15:21
15:18
To fantastyczne - być czyimś wyborem o 2 w nocy. Wiedzieć, że ze wszystkich numerów w spisie kontaktów padło właśnie na Twój, że ta osoba po drugiej stronie słuchawki wie, że może na Ciebie liczyć nawet o tak nieludzkiej godzinie. Pewnie, wolałabym żeby ta osoba smacznie spała. Ale skoro nie śpi i wybiera właśnie mnie jako towarzysza swojej niedoli -  lepszego komplementu sobie nie mogę wyobrazić.
— popatrzcie czasem na telefony w środku nocy z tej perspektywy.
Reposted frommrrru mrrru viaRozaa Rozaa

July 03 2015

23:24
23:10
16:40
16:39
9301 ef10 500
Hannibal S03E04

June 28 2015

13:24
2629 8c5f 500
Reposted fromrichardth richardth viakasiarzyna kasiarzyna
13:23
4640 f498 500
Reposted fromroxanne roxanne viakasiarzyna kasiarzyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl